BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Istorija apie Lietuvos užjūrio kolonijas

Kas būtų buvę, jei ne ambicingas, bet pražūtingas karas dviem frontais.

Kalbėdami
apie užjūrio kolonijas, turtus nešusias turtingiausiomistapusioms
Europos valstybėms, užmirštame, kad šalia Ispanijos,Didžiosios
Britanijos, Prancūzijos ar Olandijos visada galima paminėtiir Lietuvą.
Jeigu kada dar kartą skaitysite Danieliaus Defo aprašytusRobinzono
Kruzo nuotykius negyvenamoje saloje, tai atminkite, kadrealus minėtos
salos prototipas kolonizavimo amžiais buvo tiesiogiaisusijęs su Abiejų
Tautų Respublika (ATR) ir Lietuva.

Po 1558–1582 metais vykusio
Livonijos karo Livoniją pasidalijo AbiejųTautų Respublika ir Rusija.
ATR atiteko pietvakarinė dabartinės Estijosbei šiaurės rytų dabartinės
Latvijos dalis (Padauguvos hercogystė).Šiaurinė dalis atiteko Rusijai.
Tuo tarpu teritorija, plytėjusi tarpvakarinio Dauguvos upės kranto ir
Baltijos jūros, tapo naujos Kuršo irŽiemgalos kunigaikštystės
teritorija.
Kunigaikštystė tapo Abiejų Tautų Respublikos bendro
valdovo vasalu.Pirmuoju Kurliandijos kunigaikščiu tapo paskutinis
Livonijos ordinomagistras Gotthardas Kettleris (G.Ketleris).

Gothardo
anūkas Jacobas Kettleris (Jokūbas Ketleris) tapo Kuršo sėkmėssimboliu.
Daug keliavęs po Vakarų Europą Jacobas tapo aktyviumerkantilizmo
propaguotoju. Kurše smarkiai buvo plėtojamos metaloapdirbimo ir laivų
statybos tradicijos. Tuo pat metu buvo atvežtospriemonės parako
gamybai. Būtent Jacobas sukūrė prekybinį laivyną,kurio pagrindiniais
uostais tapo Ventspilis ir Liepoja. Naujosiosgalimybės sukūrė
prekybinius maršrutus su Didžiąja Britanija,Prancūzija, Nyderlandais,
Portugalija ir kitomis XVII amžiuje aktyviaiprekiavusiomis šalimis.

Kuršo
laivyno jėgą atspindi ne tik tai, kad savo piko metu 61 karolaive iš
viso buvo net 1461 pabūklai. Gerokai aiškesnis palyginimas yratoks: tai
atitiko pusę 1588-aisiais ispanų turėtos „Nenugalimosiosarmdos” ir
sudarė apie 37 procentus Kromvelio karališkojo laivyno1650-aisiais.

Kolonijos Afrikoje ir Amerikoje
Aktyvi
prekybinė veikla ir stipri karinės jūrų flotilės galia atvėrėkelius
kolonizacijai. Jau 1637 metais kunigaikštystės laivai Tobage(Karibų
jūros pietryčiuose stūksanti sala) pabandė įkurti koloniją,kurioje buvo
212 gyventojų. Anksčiau čia gyvavusią Olandijos kolonijąvos prieš
keletą mėnesių buvo sunaikinę ispanai. Deja, pirmasismėginimas
nepasisekė. Antrasis, įvykęs 1639-aisiais, taip pat baigėsibe
rezultatų. Dar po trejų metų kapitono Caroono (Karūno) vadovaujami300
persikėlėlių pabandė įsikurti šiaurinėje salos dalyje šaliaKurliandijos
įlankos, tačiau netrukus juos išvijo vietiniai salosgyventojai.

Vis
dėlto 1651 metais kunigaikštystės pastangas vainikavo sėkmė ir jiįkūrė
pirmąją savo koloniją – Afrikoje, dabartinės Gambijosteritorijoje – ir
ją pavadino Kuršo Gambija. Gambijos upės žiotyse Šv.Andriaus (angl. St.
Andrew) saloje įsikūrusi pirmoji kolonija buvopavadinta kunigaikščio
garbei – Jacob Fort, Šv. Marijos (angl. St.Mary) saloje – Fort Bayona
(davusi pradžią dabartinei Gambijos sostineiBanjul), o šiauriniame
Gambijos upės krante – Fort Jillifree (dabar –Juffurreh).

Neilgai
trukus – 1654 metais – Kuršo kolonizatoriai įkūrė dar vienąsėkmingą
koloniją, tačiau jau išbandytoje kitoje Atlanto vandenynopusėje – toje
pačioje Tobago saloje.
Būtent ši sala tapo realiu Robinzono Kruzo
istorijos prototipu. Sutiems laikams milžinišku 45 patrankų laivu „Das
Wappen der Herzogin vonKurland” atplaukęs kapitonas Willemas Mollensas
(Vilemas Molensas)1654-ųjų gegužės 20-ąją salą pavadino Naujuoju Kuršu.
Salospietvakariuose įkurtame forte įsikūrė 25 valdininkai, 124
kareiviai iraštuoniasdešimt kolonistų šeimų.

Jekabforts
apylinkėse įsikūręs miestelis gavo Jekaba pilsetapavadinimą. Vėliau
anglų kalbos įtaka darė savo, todėl dabardažniausiai fortas vadinamas
Fort James, o miestelis – Jamestown. Nėravisiškai aišku, kuriuo metu
buvo suteikti kiti vardai, tačiau istorijailiko tokie vietovių
pavadinimai kaip Didžioji Kuršo įlanka (angl.GreatCourland Bay), Kuršo
turtas (angl.Courland Estate), Naujoji Jelgava(angl.New Jelgave),
Liepojos įlanka (angl.Liepaja Bay) ar Mažoji Kuršoįlanka (angl.Little
Courland Bay). Jau pirmaisiais kolonistų gyvenimometais saloje buvo
pastatyta evangelikų liuteronų bažnyčia.

Kuršas iš kolonijų
plukdydavo daug prekių – iš Afrikos kolonijų pelnągarantavo gyvūnų
kaulai (dramblio, raganosio ir kt.), auksas, kailiai,prieskoniai. Tuo
tarpu Tobago kolonijos pelną garantavo cukrus,tabakas, kava,
prieskoniai.

„Tvanas” nuplovė visus
Nors 1655–1660 metais
vykęs ATR karas su Švedija ir Rusija buvovaizdžiai pavadintas „tvanu”,
tačiau po jo LDK ir Lenkija dar sugebėjoatgauti turėtas pozicijas. Tuo
tarpu kunigaikščio Jacobo Kettleriolemtis buvo prastesnė. Jau 1658 m.
kunigaikštis tapo švedų kariuomenėsnelaisviu.
Suprantama, didelės
metropolijos sunkumai neleido gana daug politinioir finansinio dėmesio
skirti kolonijų plėtrai, todėl per šį trumpąlaikotarpį abi kolonijas
perėmė Olandijos kolonistai, prekybos laivynasir gamybiniai pajėgumai
sunaikinti. Nors Jacobui valdymo pabaigojepavyko trumpam susigrąžinti
Tobago, tačiau nei atkuriamas laivynas, neigamybiniai pajėgumai niekada
nebepasiekė galios, turėtos iki 1655-ųjų.Kolonijų istorija baigėsi po
kunigaikščio mirties 1682-aisiais, kaiFrydrikui Kazimierui perėmus
kunigaikštystę mažėjančios pajamosprivertė Tobago parduoti britų
kolonistams.

Kuršo, o tiksliau – Jacobo Ketlerio istorija – tai
puikus pavyzdys,kaip nykštukinė kunigaikštystė (minėtų ekspedicijos
narių skaičiussudarydavo iki 1 proc. (!) visų gyventojų) tinkamu
momentu savoiniciatyva gali prilygti didžiausioms valstybėms. Belieka
retoriškaipaklausti, kuo galėjo baigtis kuršių kelionės, jeigu XVII
amžiausviduryje Abiejų Tautų Respublika būtų išvengusi švediškų
ambicijųturinčio valdovo ir pražūtingo karo dviem frontais – prieš
Rusiją irŠvediją.

Paskelbta www.atgimimas.lt

Vėliau - kopija www.delfi.lt

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras